Llibre de text per a l'assignatura de Valencià: llengua i literatura.

Editorial Edelvives.

2015.

Equip de redacció.

ISBN: 978-84-263-9728-7