Llibre de text per a 2n de Batxiller.

Editorial Edelvives.

2016.

Equip de redacció.